Event box

Webinar: Citar amb estil APA, 7a edició

Webinar: Citar amb estil APA, 7a edició En línia

El format APA és un estil normalitzat molt demanat en els camps d'educació i psicologia. Aquesta sessió pretén resoldre els dubtes que van sortint durant l'elaboració dels vostres treballs acadèmics.

Objectius:

  • Aprendre a citar correctament la bibliografia consultada per a l'elaboració dels treballs en format APA
  • Aprendre a incloure cites dins un text 

Metodologia:

Es combinaran les sessions expositives per part del personal de la Unitat de Biblioteca i Documentació amb activitats pràctiques per part dels assistents, de manera que els hi permeti aprofundir en el coneixement de l'estil APA per tal que puguin fer-lo servir al llarg de la seva vida acadèmica com una eina imprescindible en els seus treballs d'investigació i recerca.

Instruccions prèvies:

  • Us podeu inscriure a aquest webinar fins al 24 de novembre a les 11 h.
  • S'impartirà a través del campus virtual amb l'eina de videoconferència el dia 25 de novembre a les 11 h.
  • Obriu l'enllaç que  rebreu al vostre correu electrònic el dia i a l'hora indicats.
  • Desconnecteu el micròfon.
  • Aixequeu la mà quan vulgueu tenir el torn de paraula,  l'anirem concedint segons l'ordre de petició.

Durada:

Aproximadament 1 hora.

Més informació: bid.cappont@udl.cat

Biblioguia relacionada: Com citar i elaborar bibliografies creada per Unitat Tècnica Central (UTC)

Biblioguia relacionada: Com citar i elaborar bibliografies creada per Unitat Tècnica Central (UTC)

Data:
miércoles 25 noviembre 2020
Hora:
11:00 - 12:00
Campus:
Cappont
Destinataris:
  Estudiants de grau     Estudiants de postgrau  
Categories:
  Formació virtual     Webinar  
Organitzador de l'activitat:
Biblioteca Jaume Porta (més activitats)
En línia:

L'enllaç de l'activitat formativa s'enviarà a través del correu electrònic de la inscripció.

Les inscripcions han tancat